Moji učitelé

Děkuji svým učitelům za vedení a inspiraci.

Alfons Štefan  dobrý člověk, můj dědeček  -  určitě www. nebe :-)

moji rodiče a mé děti  má rodina je mi velkým učitelem školy života :-)

Prof. MUDr.  Ivan Dylevský, Dr.Sc - anatomie a základy kineziologie

Doc.MUDr. Jiří Strnad, CSc. - chirurgie

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. - výchovná dramatika, osobnostně sociální výchova

Doc.PhDr. Hana Kasíková, CSc. - kooperativní učení

Doc.PhDr. Jaroslav Koťa - filosofie, sociologie výchovy

Doc.PhDr. Soňa Hermochová, CSc. - sociální psychologie, etická výchova

Mgr.Gantulga Ganjuur - dechová cvičení, východní filosofie

Dr. Eric Pearl - rekonektivní léčení

Ing. Hana Kolářová - energetická psychologie

Sindy Katayama - energetická psychologie

Romana Andělová - dětská grafika s příběhem

Mgr. Martina Sedmerová - automatická kresba

Kontakt

Mgr. Hana Jurásková Na Florenci 1686/9
Praha 1
111 71
608 419 657
juraskova@vhlave.cz