Seminář pro učitele                                    akreditace MŠMT v systému DVPP

ZVLÁDÁNÍ STRESU A STRACHU

6 hodinový seminář, bloková výuka 3 x 90 minut, max. počet účastníků 15

Seminář je vhodný pro učitele, pedagogické pracovníky, vychovatele - všech typů škol

 

Seminář lze zahrnout do šablon MŠMT,

podporovaná aktivita č.2

Osobnostně - sociální a profesní rozvoj pedagogů pro MŠ

Osobnostně - sociální a profesní rozvoj pedagogů pro ZŠ

 

Místo konání:

 

Praha 1, Na Florenci 1686/9

školy na území celé ČR – učebna školy (po vzájemné dohodě)

 

 

Cíl semináře : 

 

  • porozumět sami sobě
  • zorientovat se ve vlastním vnímání stresových a strachových situací
  • objevit v sobě zdroj seberegulace strachu a stresu
  • naučit se jednoduché techniky regulace strachu a stresu                                                                                 

                využitelné v každodenní praxi učitele

 

Seminář je veden prakticky.

 

Termíny konání:

  • středa 12. prosince 2018
  • středa 10.dubna 2019

 

Cena za účastníka:

 

            1.200,- Kč

 

Přihlášení na seminář

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Přihlášení

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Kontakt

Mgr. Hana Jurásková Na Florenci 1686/9
Praha 1
111 71
608 419 657
juraskova@vhlave.cz