Studenti středních škol

STRACHY STUDENTŮ STŘEDNÍ ŠKOLY

Děti přicházející na střední školy postupně dospívají a rostou po všech stránkách - fyzicky, mentálně i emočně. Pro ně samotné a i pro jejich rodiče je toto období velmi psychicky náročné. Je plné hledání kompromisů, důvěry, nových pravidel, vzájemného respektu a úcty. 

Strachy dospívajících dětí:

 • strach z nového kolektivu
 • strach z neznámého
 • z profesora
 • z písemky
 • ústního zkoušení
 • z určitého předmětu ( matematika, angličtina, odborné předměty, apod.)
 • strach, že mě nikdo nebere
 • ze spolužáka
 • ze šikany
 • že nejsem dost hezká/ý
 • že se nikomu nelíbím
 • že nemám holku/kluka
 • strach  maturity
 • že to nezvládnu
 • že zklamu rodiče
 • že zklamu sebe
 • že selžu
 • že na to nemám

Kontaktujte mne

Kontakt

Mgr. Hana Jurásková Na Florenci 1686/9
Praha 1
111 71
608 419 657
juraskova@vhlave.cz