Základní techniky a principy koučování využitelné v práci učitele

Základní techniky a principy koučování využitelné v práci učitele

akreditace MŠMT v systému DVPP

4 dny, 24 vyuč.hod., cvik 4 x 6 hod., max. 12 účastníků

 

VÝCVIK SPLŇUJE PODMÍNKY BAGATELNÍ PODPORY A LZE JEJ ZAHRNOUT DO ŠABLON MŠMT

 

Místo konání:

 

Praha 1, Na Florenci 1686/9

 

školy na území celé ČR učebna školy - po vzájemné dohodě lze výcvik realizovat přímo ve vaší škole

 

Cíl semináře :

  • osvojit si základy koučinku využitelné v praxi učitele

  • umět použít základní nástroje a techniky koučinku

  • lépe chápat vlastní a žákovo myšlení a chování

  • získat nový, účinný postoj k osobním a profesním

    cílům a změnám

využitelné v každodenní praxi učitele

 

Výcvik je veden prakticky.

 

4 jednodenní setkání v průběhu 4 měsíců

 

Termíny konání Praha :

 

  1. setkání čtvrtek 24. ledna 2019
  2. setkání čtvrtek 21. února 2019
  3. setkání čtvrtek 21. března 2019
  4. setkání čtvrtek 25. dubna 2019

 

 

Cena za účastníka:

 

            5.100,- Kč

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Kontakt

Mgr. Hana Jurásková Na Florenci 1686/9
Praha 1
111 71
608 419 657
juraskova@vhlave.cz