Pro školy

Školám nabízím praktické semináře a cílený rozvoj učitelů. Díky vlastní pedagogické praxi jsou mé semináře a výcviky vedeny prakticky.

Vzdělávací semináře jsou akreditovány MŠMT v systému DVPP a lze jej zahrnout do šablon MŠMT,

podporovaná aktivita č.2

Osobnostně - sociální a profesní rozvoj pedagogů pro MŠ a pro ZŠ

Se zaměřením na inkluzi ve vzdělávání - rozvoj kompetencí učitelů pro práci s heterogenní skupinou žáků.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA :

Kontakt

Mgr. Hana Jurásková Na Florenci 1686/9
Praha 1
111 71
608 419 657
juraskova@vhlave.cz