O mně

Jmenuji se

 

 

 

Hana Jurásková

 

 

Strachy mě provázejí celý můj život.

Malé, velké, úsměvné, zásadní. Některé jsem vnímala velmi intenzivně a  tak jsem se jim naučila čelit po svém a zpracovávat je.

Můj život je tak pohodovější.

Ve své práci jsem se setkávala se strachy druhých lidí, mohla jsem pozorovat, jak je pak dokáží potrápit. Časem jsem zjistila, že strachy trápí spoustu dětí a také velkou řadu dospělých. Začala jsem o tomto fenoménu více přemýšlet, hledala jsem cesty, jak se strachem pracovat. Studovala jsem, pozorovala sebe, rodinu, své blízké, přátele, děti, nemocné, nadřízené, podřízené, kolegy. Našla jsem si vlastní principy pochopení, učila se efektivní komunikaci, naučila se jednoduché účinné techniky. Praktikováním sama na sobě a později také na své velké rodině, přátelích, pacientech, dětech jsem si ověřila jejich účinnost. Učím se stále.

Domnívám se, že vše si vytváříme ve své hlavě - strach i víru v sebe.

Mám zdravý selský rozum a také magisterský diplom Univerzity Karlovy.

Jsem životní optimista.

Třicet let se věnuji práci s lidmi. V 16-ti letech jsem nabírala své první zkušenosti jako zdravotní sestřička na ošetřovatelských praxí lůžkových oddělení okresní nemocnice v Kladně, po maturitě jsem několik let pracovala na chirurgické klinice fakultní nemocnice v Praze, vystudovala jsem magisterské studium Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v oborech Pedagogika a Ošetřovatelství. Pracovala jsem také na fyzioterapii, vodoléčbě, od 90-tých let aktivně masíruji. Lidské tělo znám, vím jak fungují jednotlivé orgánové systémy, vím jak o naše tělo pečovat, aby dobře prospívalo. Sama na sobě i pozorováním pacientů jsem objevila důležitost psychiky a nastavení naší vlastní mysli.

Velkou praxí mezilidských vztahů a vynikajícím tréninkem komunikace byla má zkušenost pedagogická. Mám několikaletou praxi ve formálním i neformálním vzdělávání. Učila jsem v mateřské, základní i  na střední škole. Učila jsem také dospělé a seniory, založila jsem 2 aktivní neziskovky, divadelní spolek pro děti a amatérské ochotnické divadlo pro dospělé, krátce jsem  působila v komunální politice. Pracovala jsem v neziskovce sdružující 200 škol v době, kdy naše základní školství procházelo školskou reformou. Přineslo mi to spoustu tvořivosti a radosti, poznala jsem přitom úžasné děti i dospělé,  přibývalo bohatých životních zkušeností a stále častěji jsem se zamýšlela nad fenoménem STRACHU člověka.

Asi největší školu mi však nečekaně přinesl sám život a to v době, kdy jsem se chystala začít vlastní praxi. Ze dne na den jsem se z plného zdraví ocitla v nemocnici s 5% šancí na přežití. Mé tělo prošlo šokovým stavem, totálním kolapsem, silnou sepsí všech orgánů, srdeční zástavou, prožila jsem klinickou smrt. Probrala jsem se na anesteziologicko-resuscitačním oddělení po 10-ti dnech umělého spánku a nehla jsem ani prstem u ruky, nemohla jsem mluvit, dýchal za mne přístroj, neovládala jsem své tělo, ležela jsem tam jak živá mrtvola. Prožila jsem totální bezmoc a procítila neschopnost ovládat vlastní tělo. Naštěstí mi zůstala obrovská chuť žít, smysl pro humor a vůle - síla myšlenky znovu své tělo ovládnout. Díky intenzivní péči špičkového týmu lékařů a sester, díky neutuchající psychické podpoře rodiny a přátel, jsem po měsíci, k velké radosti všech i mě samotné, odešla po svých.

Dalo mi to moc - pokoru, respekt, více trpělivosti, vděčnosti a víru v sebe sama, ve vlastní sílu. Uvědomila jsem si, jak je důležité být v souladu sama se sebou. Mít v pohodě tělo, mysl i emoce. To vše se mi hodilo o 2 roky později, kdy mému dítěti diagnostikovali leukémii a procházeli jsme náročnou léčbou. V té době jsem se seznámila s Mgr. Gantulgou Ganjuur, která vyučuje speciální techniku dechových cvičení "Vítězný dech" vycházejících z jógového dýchání. Paní Gana mě obohatila o svou východní filozofii pohledu na tělo i mysl.

 

Zajímám se o problematiku psychiky onkologicky nemocných dětí a jejich rodin. Vím dobře, co je žít ve strachu a naučila jsem se ho zvládat.

Postupně jsem tedy propojila znalosti anatomie, psychologie, lidské mysli, studium mezilidských vztahů a vlastní zkušenosti a dovedlo mě to k založení vlastní praxe KROTITELKY STRACHŮ.

Ve své práci využívám celostní pohled na člověka a mám individuální přístup ke každému z Vás.

Baví mě práce, která má smysl, je rozmanitá a tvořivá.

Baví mě lidi :-)

Baví mě život :-)

V době probíhající léčby dcery natáčela česká televize dokument o léčbě leukémie, který přináší životní příběh Romany a naší Amálky a s nimi obrovskou naději pro všechny děti a rodiče, kterých se tato nemoc dotýká.

Andělská hra


Vaše KROTITELKA STRACHŮ

                                 Hanka Jurásková 

                    průvodkyně osobním rozvojem

 

       

Kontakt

Mgr. Hana Jurásková Na Florenci 1686/9
Praha 1
111 71
608 419 657
juraskova@vhlave.cz